Kanada - Tesla 3 - fiyat, Eylül 2022
 CAD 76,990.000
 USD 56,122.245
 EUR 52,257.296
Fiyat 56126 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 63300 USD. Veritabanı 37 ülkeyi içermektedir.

(USD / 1 araba, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
434959
64511
61744
61631
60635
60353
60348
59252
59209
59067
59059
57985
57985
57448
56911
56911
56911
56650
56126
55837
55837
53950
53689
53458
52015
50373
48417
48319
46026
43708
43603
43279
40390
40390
38744
38570
37782
0
108739.8
217479.5
326219.3
434959