Çin - Red Bull - fiyat, Ocak 2024
 CNY 8.000
 USD 1.126
 EUR 1.037
Fiyat 1.13 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 1.78 USD. Veritabanı 89 ülkeyi içermektedir.

(USD / 0.250 l, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
3.39
3.07
3.06
3.05
2.93
2.93
2.86
2.64
2.46
2.33
2.29
2.26
2.22
2.19
2.19
2.17
2.16
2.12
2.12
2.11
2.07
2.03
2.03
2.01
2.01
2.00
2.00
1.98
1.97
1.95
1.94
1.93
1.93
1.92
1.92
1.92
1.86
1.82
1.80
1.76
1.73
1.73
1.73
1.70
1.69
1.65
1.65
1.62
1.62
1.62
1.62
1.62
1.61
1.61
1.60
1.60
1.60
1.58
1.57
1.54
1.52
1.52
1.51
1.51
1.51
1.49
1.48
1.43
1.43
1.42
1.39
1.38
1.36
1.36
1.30
1.29
1.28
1.22
1.21
1.18
1.17
1.14
1.13
1.01
0.95
0.94
0.88
0.77
0.64
0
0.8
1.7
2.5
3.39