Çin - Starbucks - fiyat, Aralık 2023
 CNY 30.000
 USD 4.173
 EUR 3.857
Fiyat 4.17 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 4.35 USD. Veritabanı 37 ülkeyi içermektedir.

(USD / 6 Caffe Latte Tall, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
8.53
6.11
5.98
5.95
5.79
5.73
5.63
5.63
5.46
5.37
5.30
5.14
4.65
4.65
4.64
4.54
4.49
4.26
4.23
4.17
3.80
3.68
3.65
3.64
3.60
3.57
3.32
3.26
3.25
3.23
3.10
3.08
3.07
3.04
2.56
2.54
2.13
0
2.1
4.3
6.4
8.53