Finlandiya - Coca Cola - fiyat, Ocak 2024
 EUR 2.190
 USD 2.369
Fiyat 2.37 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 1.03 USD. Veritabanı 90 ülkeyi içermektedir.

(USD / 0.5 litre, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
2.53
2.47
2.37
2.34
2.27
2.21
2.17
2.06
1.83
1.72
1.69
1.68
1.59
1.50
1.48
1.46
1.46
1.43
1.42
1.39
1.35
1.34
1.30
1.29
1.29
1.26
1.26
1.25
1.22
1.19
1.18
1.18
1.14
1.11
1.11
1.02
1.00
1.00
1.00
1.00
0.99
0.97
0.95
0.93
0.92
0.91
0.90
0.88
0.88
0.85
0.83
0.83
0.82
0.82
0.82
0.78
0.76
0.74
0.74
0.72
0.68
0.68
0.65
0.62
0.61
0.61
0.60
0.59
0.59
0.59
0.57
0.56
0.56
0.53
0.52
0.50
0.49
0.48
0.48
0.48
0.46
0.44
0.41
0.39
0.37
0.37
0.32
0.32
0.27
0.16
0
0.6
1.3
1.9
2.53