Finlandiya - Bira - Heineken - fiyat, Ocak 2024
 EUR 2.020
 USD 2.193
Fiyat 2.19 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 1.56 USD. Veritabanı 73 ülkeyi içermektedir.

(USD / 0.33 l, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
3.54
3.20
3.04
2.56
2.50
2.43
2.39
2.39
2.35
2.30
2.23
2.21
2.19
2.17
2.17
1.91
1.90
1.88
1.85
1.79
1.78
1.73
1.68
1.68
1.67
1.67
1.67
1.63
1.62
1.62
1.57
1.52
1.51
1.48
1.47
1.46
1.45
1.44
1.41
1.40
1.40
1.39
1.38
1.38
1.36
1.35
1.31
1.31
1.30
1.29
1.27
1.26
1.23
1.17
1.17
1.16
1.15
1.13
1.13
1.07
0.98
0.97
0.94
0.92
0.87
0.87
0.87
0.86
0.79
0.78
0.64
0.55
0.29
0
0.9
1.8
2.7
3.54