Fransa - Coca Cola - fiyat, Ocak 2024
 EUR 1.350
 USD 1.463
Fiyat 1.46 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 1.03 USD. Veritabanı 90 ülkeyi içermektedir.

(USD / 0.5 litre, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
2.52
2.47
2.37
2.34
2.28
2.24
2.20
2.03
1.83
1.72
1.69
1.67
1.59
1.50
1.49
1.46
1.46
1.43
1.42
1.39
1.36
1.34
1.30
1.29
1.29
1.26
1.26
1.26
1.21
1.19
1.18
1.18
1.14
1.12
1.10
1.02
1.00
1.00
1.00
1.00
0.99
0.98
0.95
0.93
0.93
0.91
0.89
0.88
0.88
0.85
0.83
0.83
0.82
0.82
0.82
0.78
0.77
0.74
0.74
0.72
0.71
0.69
0.67
0.62
0.61
0.60
0.60
0.59
0.59
0.59
0.57
0.56
0.56
0.53
0.53
0.50
0.49
0.48
0.48
0.47
0.46
0.44
0.41
0.38
0.37
0.36
0.32
0.32
0.27
0.16
0
0.6
1.3
1.9
2.52