Fransa - Red Bull - fiyat, Ocak 2024
 EUR 1.050
 USD 1.138
Fiyat 1.14 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 1.78 USD. Veritabanı 89 ülkeyi içermektedir.

(USD / 0.250 l, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
3.39
3.08
3.05
3.05
2.92
2.92
2.86
2.64
2.46
2.31
2.28
2.26
2.22
2.20
2.19
2.18
2.18
2.15
2.12
2.12
2.10
2.07
2.03
2.02
2.01
2.01
2.00
1.97
1.96
1.95
1.94
1.93
1.93
1.92
1.92
1.92
1.86
1.82
1.80
1.76
1.73
1.72
1.72
1.70
1.69
1.65
1.64
1.62
1.62
1.62
1.62
1.61
1.60
1.60
1.60
1.59
1.58
1.57
1.57
1.54
1.52
1.52
1.51
1.51
1.51
1.49
1.48
1.43
1.43
1.42
1.39
1.38
1.36
1.36
1.30
1.29
1.28
1.22
1.21
1.18
1.17
1.14
1.11
1.00
0.95
0.94
0.88
0.76
0.63
0
0.8
1.7
2.5
3.39