İrlanda - Portakal - fiyat, Mart 2024
 EUR 3.290
 USD 3.533
Fiyat 3.53 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 2.57 USD. Veritabanı 81 ülkeyi içermektedir.

(USD / 1 kg, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
6.76
6.65
6.05
5.90
5.90
5.74
5.70
4.88
4.47
4.28
3.99
3.97
3.96
3.87
3.84
3.58
3.54
3.54
3.53
3.53
3.30
3.28
3.18
3.17
3.16
3.09
3.06
3.00
2.96
2.85
2.76
2.66
2.59
2.56
2.46
2.39
2.38
2.35
2.30
2.23
2.20
2.14
2.14
2.03
2.03
2.02
2.00
1.98
1.97
1.92
1.92
1.88
1.77
1.72
1.63
1.60
1.58
1.58
1.48
1.47
1.46
1.45
1.44
1.40
1.38
1.38
1.29
1.27
1.23
1.11
1.06
1.01
0.98
0.94
0.90
0.80
0.77
0.58
0.38
0.38
0.36
0
1.7
3.4
5.1
6.76