İrlanda - Tesla 3 - fiyat, Eylül 2022
 EUR 52,990.000
 USD 56,458.725
Fiyat 56434 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 62790 USD. Veritabanı 37 ülkeyi içermektedir.

(USD / 1 araba, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
431314
63973
61227
61051
60537
60031
59842
58745
58633
58564
57786
57631
57499
57499
56967
56434
56434
56434
56003
55369
55369
53600
53458
53239
50543
50373
47914
47823
44154
43571
43244
42012
40390
40390
39410
38587
37182
0
107828.5
215657
323485.5
431314