İtalya - Microsoft Office 365 - fiyat, Temmuz 2023
 EUR 99.000
 USD 106.322
Fiyat 106.33 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 91.72 USD. Veritabanı 83 ülkeyi içermektedir.

(USD / Aile Planı; Yıllık abonelik, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
133.04
124.35
116.73
115.53
114.86
114.59
113.31
111.48
110.43
110.00
110.00
107.67
106.42
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.13
104.29
103.89
103.58
102.77
101.67
99.99
99.92
98.89
97.99
97.83
97.03
95.01
93.56
92.53
90.44
86.40
85.26
84.94
84.76
84.65
84.45
83.79
82.62
81.72
80.43
80.12
79.99
79.98
79.94
79.93
79.92
79.46
79.43
78.00
77.28
77.16
77.03
76.65
76.44
76.14
75.75
75.05
74.39
71.99
68.62
64.04
60.28
52.27
31.42
24.82
9.93
0
33.3
66.5
99.8
133.04