İtalya - Red Bull - fiyat, Ocak 2024
 EUR 1.390
 USD 1.504
Fiyat 1.50 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 1.78 USD. Veritabanı 89 ülkeyi içermektedir.

(USD / 0.250 l, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
3.40
3.07
3.06
3.04
2.92
2.89
2.86
2.64
2.46
2.32
2.28
2.26
2.22
2.21
2.19
2.18
2.16
2.11
2.10
2.10
2.08
2.03
2.03
2.01
2.00
2.00
2.00
1.97
1.96
1.96
1.94
1.92
1.92
1.92
1.92
1.88
1.86
1.81
1.79
1.76
1.73
1.72
1.72
1.71
1.69
1.65
1.64
1.61
1.61
1.61
1.61
1.61
1.61
1.60
1.60
1.60
1.58
1.58
1.56
1.53
1.53
1.51
1.51
1.50
1.50
1.49
1.48
1.43
1.42
1.42
1.39
1.37
1.35
1.35
1.30
1.29
1.28
1.23
1.20
1.18
1.17
1.14
1.11
1.00
0.96
0.95
0.88
0.79
0.63
0
0.9
1.7
2.6
3.4