İtalya - Starbucks - fiyat, Aralık 2023
 EUR 3.000
 USD 3.222
Fiyat 3.22 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 4.31 USD. Veritabanı 37 ülkeyi içermektedir.

(USD / 6 Caffe Latte Tall, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
8.48
6.21
6.07
5.95
5.75
5.69
5.64
5.58
5.42
5.40
5.26
5.10
4.62
4.62
4.54
4.51
4.29
4.19
4.18
4.13
3.80
3.69
3.62
3.54
3.51
3.50
3.37
3.24
3.22
3.21
3.10
2.93
2.90
2.87
2.66
2.55
2.03
0
2.1
4.2
6.4
8.48