Lüksemburg - Tesla 3 - fiyat, Eylül 2022
 EUR 53,990.000
 USD 58,412.861
Fiyat 58417 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 63836 USD. Veritabanı 37 ülkeyi içermektedir.

(USD / 1 araba, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
438199
65003
62204
61345
61291
61197
60798
60781
60630
59521
59499
58553
58417
58417
57876
57335
57335
57335
57003
56253
56253
54350
54089
53458
52291
50373
48921
48679
46281
43639
43209
42909
40390
40390
39684
39105
38934
0
109549.8
219099.5
328649.3
438199