Fas - Red Bull - fiyat, Ocak 2024
 MAD 23.330
 USD 2.310
 EUR 2.168
Fiyat 2.31 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 1.76 USD. Veritabanı 89 ülkeyi içermektedir.

(USD / 0.250 l, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
3.30
3.13
3.12
2.99
2.95
2.93
2.86
2.64
2.46
2.31
2.29
2.26
2.22
2.19
2.17
2.17
2.15
2.11
2.10
2.08
2.06
2.03
2.00
1.99
1.98
1.97
1.97
1.97
1.96
1.94
1.92
1.90
1.90
1.89
1.87
1.85
1.83
1.78
1.77
1.75
1.74
1.69
1.69
1.69
1.67
1.66
1.65
1.64
1.62
1.61
1.61
1.59
1.59
1.59
1.59
1.58
1.55
1.55
1.53
1.50
1.49
1.49
1.48
1.48
1.47
1.47
1.46
1.41
1.40
1.38
1.38
1.35
1.33
1.33
1.29
1.27
1.21
1.18
1.17
1.16
1.15
1.13
1.12
0.94
0.92
0.89
0.88
0.70
0.64
0
0.8
1.7
2.5
3.3