Netherlands - Tesla 3 - fiyat, Eylül 2022
 EUR 51,990.000
 USD 56,619.710
Fiyat 56617 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 64053 USD. Veritabanı 37 ülkeyi içermektedir.

(USD / 1 araba, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
441034
65272
62793
62607
62521
61388
61191
60934
60307
59884
59425
58795
58795
58784
58251
57706
57706
57706
56617
56617
56534
54625
54439
53458
50451
50373
48994
48867
45944
43892
43742
43557
40390
40390
39466
38319
38182
0
110258.5
220517
330775.5
441034