Norveç - Tesla 3 - fiyat, Eylül 2022
 NOK 409,990.000
 USD 38,373.834
 EUR 35,845.306
Fiyat 38375 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 63103 USD. Veritabanı 37 ülkeyi içermektedir.

(USD / 1 araba, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
433744
64287
61572
61534
60179
59925
59849
59293
59081
58894
58351
57823
57823
57288
56752
56752
56752
56327
56033
55681
55681
53675
53539
53458
51647
50373
48399
48184
45936
43674
43383
43282
40390
40390
38626
38375
37877
0
108436
216872
325308
433744