Pakistan - Coca Cola - fiyat, Ocak 2024
 PKR 90.000
 USD 0.324
 EUR 0.302
Fiyat 0.32 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 1.02 USD. Veritabanı 90 ülkeyi içermektedir.

(USD / 0.5 litre, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
2.45
2.44
2.35
2.32
2.25
2.21
2.13
2.00
1.77
1.71
1.66
1.64
1.61
1.50
1.48
1.47
1.45
1.42
1.41
1.39
1.34
1.33
1.29
1.28
1.28
1.26
1.26
1.24
1.21
1.18
1.18
1.17
1.13
1.11
1.10
1.01
1.00
1.00
1.00
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.91
0.91
0.90
0.89
0.88
0.85
0.83
0.82
0.82
0.82
0.81
0.78
0.76
0.74
0.72
0.72
0.71
0.64
0.63
0.62
0.60
0.59
0.59
0.59
0.58
0.58
0.57
0.56
0.56
0.54
0.52
0.52
0.50
0.48
0.48
0.46
0.44
0.44
0.41
0.39
0.37
0.36
0.32
0.32
0.21
0.18
0
0.6
1.2
1.8
2.45