Pakistan - Pepsi - fiyat, Ocak 2024
 PKR 80.000
 USD 0.287
 EUR 0.270
Fiyat 0.29 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 0.94 USD. Veritabanı 87 ülkeyi içermektedir.

(USD / 0.5 litre, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
2.55
2.54
2.29
2.28
2.23
2.00
1.98
1.88
1.80
1.74
1.65
1.59
1.57
1.55
1.48
1.46
1.38
1.37
1.31
1.27
1.21
1.19
1.19
1.19
1.18
1.16
1.11
1.05
1.05
1.05
1.01
1.00
0.95
0.95
0.92
0.91
0.90
0.88
0.87
0.87
0.86
0.83
0.83
0.82
0.80
0.80
0.75
0.75
0.72
0.72
0.71
0.68
0.65
0.65
0.65
0.60
0.60
0.58
0.58
0.57
0.56
0.53
0.53
0.52
0.52
0.52
0.49
0.49
0.47
0.46
0.44
0.42
0.42
0.42
0.41
0.40
0.40
0.40
0.39
0.38
0.37
0.29
0.27
0.26
0.19
0.18
0.16
0
0.6
1.3
1.9
2.55