Romanya - Red Bull - fiyat, Ocak 2024
 RON 6.550
 USD 1.429
 EUR 1.316
Fiyat 1.43 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 1.78 USD. Veritabanı 89 ülkeyi içermektedir.

(USD / 0.250 l, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
3.39
3.07
3.06
3.05
2.93
2.93
2.86
2.64
2.46
2.33
2.29
2.26
2.22
2.19
2.19
2.17
2.16
2.12
2.12
2.11
2.07
2.03
2.03
2.01
2.01
2.00
2.00
1.98
1.97
1.95
1.94
1.93
1.93
1.92
1.92
1.92
1.86
1.82
1.80
1.76
1.73
1.73
1.73
1.70
1.69
1.65
1.65
1.62
1.62
1.62
1.62
1.62
1.61
1.61
1.60
1.60
1.60
1.58
1.57
1.54
1.52
1.52
1.51
1.51
1.51
1.49
1.48
1.43
1.43
1.42
1.39
1.38
1.36
1.36
1.30
1.29
1.28
1.22
1.21
1.18
1.17
1.14
1.13
1.01
0.95
0.94
0.88
0.77
0.64
0
0.8
1.7
2.5
3.39