Güney Afrika - Domates - fiyat, Mart 2024
 ZAR 32.990
 USD 1.719
 EUR 1.613
Fiyat 1.72 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 2.61 USD. Veritabanı 77 ülkeyi içermektedir.

(USD / 1 kg, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
6.82
5.43
5.30
5.27
5.04
5.01
4.88
4.63
4.37
4.32
4.27
4.14
4.12
4.00
3.98
3.94
3.93
3.81
3.72
3.61
3.55
3.50
3.47
3.18
3.18
3.18
3.18
3.16
3.07
2.91
2.88
2.88
2.86
2.55
2.52
2.33
2.33
2.26
2.23
2.21
2.13
2.13
2.10
2.05
2.02
2.01
1.98
1.94
1.92
1.87
1.85
1.81
1.80
1.78
1.75
1.72
1.72
1.72
1.71
1.46
1.30
1.28
1.25
1.23
1.14
1.06
1.06
0.97
0.89
0.76
0.74
0.72
0.71
0.70
0.69
0.59
0.50
0
1.7
3.4
5.1
6.82