İspanya - Pepsi - fiyat, Ocak 2024
 EUR 1.230
 USD 1.311
Fiyat 1.31 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 0.94 USD. Veritabanı 87 ülkeyi içermektedir.

(USD / 0.5 litre, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
2.53
2.53
2.29
2.28
2.23
2.00
1.98
1.87
1.80
1.73
1.65
1.59
1.57
1.55
1.48
1.46
1.38
1.37
1.31
1.28
1.21
1.20
1.19
1.19
1.18
1.16
1.11
1.05
1.05
1.05
1.01
1.00
0.95
0.95
0.92
0.91
0.90
0.88
0.88
0.87
0.85
0.83
0.83
0.82
0.80
0.80
0.76
0.75
0.72
0.72
0.71
0.68
0.65
0.65
0.65
0.60
0.59
0.58
0.58
0.56
0.56
0.53
0.53
0.53
0.53
0.52
0.49
0.49
0.47
0.46
0.45
0.42
0.42
0.42
0.41
0.41
0.40
0.40
0.39
0.38
0.38
0.29
0.27
0.26
0.19
0.19
0.16
0
0.6
1.3
1.9
2.53