Tunis - Red Bull - fiyat, Ocak 2024
 TND 5.990
 USD 1.923
 EUR 1.766
Fiyat 1.92 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 1.78 USD. Veritabanı 89 ülkeyi içermektedir.

(USD / 0.250 l, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
3.29
3.09
3.07
3.02
2.95
2.94
2.86
2.64
2.46
2.36
2.29
2.26
2.22
2.19
2.19
2.18
2.17
2.15
2.13
2.11
2.08
2.04
2.03
2.03
2.01
2.01
2.01
1.99
1.94
1.94
1.92
1.92
1.90
1.88
1.87
1.87
1.85
1.85
1.82
1.78
1.77
1.76
1.74
1.73
1.73
1.67
1.66
1.65
1.63
1.62
1.62
1.62
1.62
1.62
1.61
1.61
1.58
1.55
1.55
1.54
1.53
1.52
1.52
1.51
1.51
1.50
1.49
1.44
1.43
1.40
1.38
1.37
1.36
1.36
1.31
1.30
1.22
1.18
1.18
1.18
1.14
1.14
1.13
0.98
0.92
0.89
0.71
0.67
0.66
0
0.8
1.6
2.5
3.29