ABD - Coca Cola - fiyat, Ocak 2024
 USD 0.830
 EUR 0.766
Fiyat 0.83 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 1.03 USD. Veritabanı 90 ülkeyi içermektedir.

(USD / 0.5 litre, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
2.52
2.47
2.37
2.34
2.28
2.24
2.20
2.03
1.83
1.72
1.69
1.67
1.59
1.50
1.49
1.46
1.46
1.43
1.42
1.39
1.36
1.34
1.30
1.29
1.29
1.26
1.26
1.26
1.21
1.19
1.18
1.18
1.14
1.12
1.10
1.02
1.00
1.00
1.00
1.00
0.99
0.98
0.95
0.93
0.93
0.91
0.89
0.88
0.88
0.85
0.83
0.83
0.82
0.82
0.82
0.78
0.77
0.74
0.74
0.72
0.71
0.69
0.67
0.62
0.61
0.60
0.60
0.59
0.59
0.59
0.57
0.56
0.56
0.53
0.53
0.50
0.49
0.48
0.48
0.47
0.46
0.44
0.41
0.38
0.37
0.36
0.32
0.32
0.27
0.16
0
0.6
1.3
1.9
2.52