ABD - Red Bull - fiyat, Ocak 2024
 USD 1.920
 EUR 1.771
Fiyat 1.92 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 1.78 USD. Veritabanı 89 ülkeyi içermektedir.

(USD / 0.250 l, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
3.39
3.08
3.05
3.05
2.92
2.92
2.86
2.64
2.46
2.31
2.28
2.26
2.22
2.20
2.19
2.18
2.18
2.15
2.12
2.12
2.10
2.07
2.03
2.02
2.01
2.01
2.00
1.97
1.96
1.95
1.94
1.93
1.93
1.92
1.92
1.92
1.86
1.82
1.80
1.76
1.73
1.72
1.72
1.70
1.69
1.65
1.64
1.62
1.62
1.62
1.62
1.61
1.60
1.60
1.60
1.59
1.58
1.57
1.57
1.54
1.52
1.52
1.51
1.51
1.51
1.49
1.48
1.43
1.43
1.42
1.39
1.38
1.36
1.36
1.30
1.29
1.28
1.22
1.21
1.18
1.17
1.14
1.11
1.00
0.95
0.94
0.88
0.76
0.63
0
0.8
1.7
2.5
3.39