Birleşik Arap Emirlikleri - Tesla 3 - fiyat, Eylül 2022
 AED 184,990.000
 USD 50,374.257
 EUR 46,964.625
Fiyat 50373 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 63291 USD. Veritabanı 37 ülkeyi içermektedir.

(USD / 1 araba, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
434554
64421
63429
61687
61639
60855
60292
59718
59113
59004
58677
57931
57931
57923
57395
56858
56858
56858
56241
55785
55785
53925
53639
53458
50543
50373
48274
47931
44910
43537
43140
42824
40390
40390
38915
38682
37871
0
108638.5
217277
325915.5
434554