Birleşik Krallık - Coca Cola - fiyat, Ocak 2024
 GBP 1.850
 USD 2.341
 EUR 2.160
Fiyat 2.34 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 1.03 USD. Veritabanı 90 ülkeyi içermektedir.

(USD / 0.5 litre, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
2.52
2.47
2.37
2.34
2.28
2.24
2.20
2.03
1.83
1.72
1.69
1.67
1.59
1.50
1.49
1.46
1.46
1.43
1.42
1.39
1.36
1.34
1.30
1.29
1.29
1.26
1.26
1.26
1.21
1.19
1.18
1.18
1.14
1.12
1.10
1.02
1.00
1.00
1.00
1.00
0.99
0.98
0.95
0.93
0.93
0.91
0.89
0.88
0.88
0.85
0.83
0.83
0.82
0.82
0.82
0.78
0.77
0.74
0.74
0.72
0.71
0.69
0.67
0.62
0.61
0.60
0.60
0.59
0.59
0.59
0.57
0.56
0.56
0.53
0.53
0.50
0.49
0.48
0.48
0.47
0.46
0.44
0.41
0.38
0.37
0.36
0.32
0.32
0.27
0.16
0
0.6
1.3
1.9
2.52