Birleşik Krallık - Microsoft Office 365 - fiyat, Temmuz 2023
 GBP 79.990
 USD 101.654
 EUR 94.654
Fiyat 101.67 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 91.72 USD. Veritabanı 83 ülkeyi içermektedir.

(USD / Aile Planı; Yıllık abonelik, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
133.04
124.35
116.73
115.53
114.86
114.59
113.31
111.48
110.43
110.00
110.00
107.67
106.42
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.33
106.13
104.29
103.89
103.58
102.77
101.67
99.99
99.92
98.89
97.99
97.83
97.03
95.01
93.56
92.53
90.44
86.40
85.26
84.94
84.76
84.65
84.45
83.79
82.62
81.72
80.43
80.12
79.99
79.98
79.94
79.93
79.92
79.46
79.43
78.00
77.28
77.16
77.03
76.65
76.44
76.14
75.75
75.05
74.39
71.99
68.62
64.04
60.28
52.27
31.42
24.82
9.93
0
33.3
66.5
99.8
133.04