Birleşik Krallık - Red Bull - fiyat, Ocak 2024
 GBP 1.190
 USD 1.506
 EUR 1.389
Fiyat 1.51 USD. Tüm ülkeler için ortalama fiyat 1.78 USD. Veritabanı 89 ülkeyi içermektedir.

(USD / 0.250 l, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
3.39
3.08
3.05
3.05
2.92
2.92
2.86
2.64
2.46
2.31
2.28
2.26
2.22
2.20
2.19
2.18
2.18
2.15
2.12
2.12
2.10
2.07
2.03
2.02
2.01
2.01
2.00
1.97
1.96
1.95
1.94
1.93
1.93
1.92
1.92
1.92
1.86
1.82
1.80
1.76
1.73
1.72
1.72
1.70
1.69
1.65
1.64
1.62
1.62
1.62
1.62
1.61
1.60
1.60
1.60
1.59
1.58
1.57
1.57
1.54
1.52
1.52
1.51
1.51
1.51
1.49
1.48
1.43
1.43
1.42
1.39
1.38
1.36
1.36
1.30
1.29
1.28
1.22
1.21
1.18
1.17
1.14
1.11
1.00
0.95
0.94
0.88
0.76
0.63
0
0.8
1.7
2.5
3.39